Gudstjenesten søndag 30.juli kl 1100

I gudstjenesten taler Pastor Karl-Axel Mentzoni. Lovsangen ledes av menighetens lovsangsleder Anette Augdahl.

Det er Villy Christensen som deler sin troshistorie. Møteleder er Sidsel Kidiavai.

Pastor Karl-Axel

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Sidsel Kidiavai