Gudstjenesten søndag 28.januar kl 1100

I gudstjenesten taler Colin Dye. Han har talt til stor inspirasjon og velsignelse i en hel uke. Hans bibelutleggelser er «to-the-point» og alltid aktuelle for oss som tilhørere. Det er alltid noe du får med deg når du går hjem.

Lovsangen ledes av Anette Augdahl med team. Møteleder er Joar Kaasa og tolk er Karl-Axel Mentzoni.
Det er FilaKidz og åpen kafe etter møtet. Vi gleder oss!

Colin Dye

Karl-Axel Mentzoni

Joar Kaasa

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl