Gudstjenesten 27.mars

I gudstjenesten taler Christopher Mentzoni. Lovsangen ledes av «Good News». I møtet er det også nattverd.

Som vanlig er det FilaKidz kl 1130 og åpen kafé etter møtet. Joar Kaasa leder gudstjenesten.

Christopher Mentzoni

Joar Kaasa