Gudstjenesten søndag 27.februar

I gudstjenesten taler pastor Karl-Axel Mentzoni. Det er vår lovsangsleder Anette Augdahl som leder lovsangen. Som vanlig er det FilaKidz kl 1130. Grethe Stenseth leder gudstjenesten.

I møtet er det også nattverd. Og det er åpen kafé etter møtet.

Grethe Stenseth

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Pastor Karl-Axel