Gudstjeneste søndag 20.mars kll 1100

På søndag er det besøk av Jesus Revolution som leder lovsangen. Taler er Karl-Axel Mentzoni.

Troshistorien deles av Toril Aaserud. Møteleder er Grethe Stenseth. Som vanlig er det FilaKidz kl 1130 og åpen kafé etter møtet.

Grethe Stenseth

Karl-Axel Mentzoni