Søndagens gudstjeneste kl 1100

Søndag 18.juni kl 1100 taler Karl-Axel Mentzoni. Lovsangen ledes av Marie Skår Pettersen.

Nye medlemmer ønskes velkommen, det er barnevelsignelse og FilaKidz møtes kl 1130.

Dagens møteleder er Joar Kaasa.

Pastor Karl-Axel

Marie Pettersen

Joar Kaasa