Gudstjenesten søndag 17.september

I gudstjenesten søndag 17.september er det Karl-Axel Mentzoni som taler. Lovsangen ledes av Alex Lindberg og Odd Arne Linstad.
Årets nye TENTRO – elever ønskes velkommen. Emil J Gauslaa er dagens møteleder.

Som vanlig er det FILA Kids kl 1130 og åpen kafé etter møtet.

Emil Gauslaa

Emil Gauslaa

Karl-Axel Mentzoni

Alex Lindberg