Gudstjeneste 13.mars

I søndagens gudstjeneste taler Karl-Axel Mentzoni. Det er troshistorie ved Daniel Augdahl og lovsangen ledes av Anette Augdahl.

Dagens møteleder er Joar Kaasa. Som vanlig er det FilaKidz kl 1130 og åpen kafé etter møtet.

Lovsangsleder Anette Marie Augdahl

Joar Kaasa

 

Karl-Axel Mentzoni