Mikael Järlestrand taler 13.februar kl 1100

Vi gleder oss til å ha besøk av Mikael Jarlestrand søndag 13.februar. Han kommer til å tale og synge! Han synger i konferanser og møter over hele verden. Han har blant annet deltatt i pinsebevegelsens europa-og verdens konferanser til stor glede og velsignelse.

I gudstjenesten leder «Good News» med Trond Pettersen lovsangen. Møteleder er Sidsel Kidiavai. Som vanlig er det FilaKidz kl 1130. Og det er åpen kafé.

Mikael Järlestrand

Sidsel Kidiavai