Torsdag 16.juni kl 1200: SOMMERAVSLUTNING

Formiddagstreff og bibelgrupper har sommeravslutning hos Toril og Villy Christensen torsdag 16.juni kl 1200. Kontakt Egil Johansen for eventuelt mer informasjon.

Egil Johansen leder samlingen.

Egil Johansen

Egil Johansen