Sterke møter med Asbjørn Skjortnes

Vekkelseskveldene med Asbjørn Skjortnes har vært preget av veldig sterk forkynnelse og trosfrisk undervisning. Mennesker har tatt imot Jesus som sin frelser og helbreder.

Asbjørn Skjortnes

Mandag kveld underviste Asbjørn Skjortnes forbilledlig om Bibelens syn på helbredelse. Det har allerede skjedd! Hvor? Da Jesus døde på Golgata.
Evangeliesentrene bidrar med knallsterke vitnesbyrd om Guds inngrep. Lovsangen ledes av Olle Petter Olsen. Du bør ikke gå glipp av finalekvelden, tirsdag!

Olle Petter Olsen


Torsdag 23.august er det KOM OG SE!

Etter en lang og tørr sommer er det endelig nytt KOM OG SE! Dagens taler er Karl-Axel Mentzoni. Møteleder er Gunnar Østrem. De har begge kommet tilbake fra Kenya der de har feiret sølvjubileum til menigheten i Embakasi i Nairobi.

I møtet blir det sang og lovsang og ikke minst misjonsoffer. Etter møtet er det en enkel bevertning.

Gunnar Østrem

Karl-Axel Mentzoni


Gudstjenestene 29.juli og 5.august

I gudstjenestene 29.juli kl 1100 og 5.august kl 1100 leder Monica Normann lovsangen. Hun deltok sammen med sitt team på flere gudstjenester også i fjor sommer til stor glede og velsignelse.

Monica Normann

Søndag 29.juli taler menighetens grand old misjonær og pastor, Gunnar Østrem, Han er fortsatt i full aktivitet både i Norge og i Kenya. Hans trosfriske forkynnelse settes det stor pris på både i hjemmemenigheten og ellers der han drar frem.

Gunnar Østrem

Søndag 5.august er der Christopher Mentzoni som forkynner og underviser. Hans grundige og bibelbaserte forkynnelse blir satt stor pris på. Disse to søndagene som alle søndager gjennom hele året, er det åpen kafé etter møtet,

Christopher Mentzoni


Søndag 22.juli kl 1100: Gudstjeneste

I søndagens gudstjeneste har vi storfint besøk av pastorparet Lee og Loo, De er medarbeidere til Pastor Kurt Bom Andersen i Leeds og foreldre og ledere på barnehjemmene Shalom i Batam og Medan i Indonesia.

David Lee

David Lee og Jacey Loo er fantastiske personer og salvede ledere som har sørget for at barna på barnehjemmene har et helt annet liv enn de ville hatt uten deres innsats. På søndag forteller de, leder lovsangen og deler det Herren har lagt på deres hjerte. I tillegg vil pastor Karl-Axel Mentzoni dele Guds Ord. Etter møtet er det åpen kafé.

Karl-Axel Mentzoni


15,juli kl 1100: Larrings og Mentzonis

I gudstjenesten søndag 15.juli har vi storfint besøk av Ruth og Ole Johnny Larring. De har i en årrekke trålet Norge på kryss og tvers for evangeliets skyld. Også i år er de i aksjon for det som ligger dem nærmest på hjertet: At mennesker skal møte Jesus og bli frelst og satt fri. De vil fortelle om det store misjonsarbeidet som drives gjennom misjonsradioen IBRA Radio.

I møtet deltar også en yngre garde Mentzoni. Det er sønn, svigerdatter og barnebarn som skal være med på litt av lovsangen i møtet. I møtet kommer pastor Karl-Axel Mentzoni til å forkynne Guds Ord.
Etter at møtet er over, er det åpen kafé…

Ruth og Ole Johnny Larring


Bønnesamlingene fortsetter også i sommermånedene

I Filadelfia har vi ivrige bønnekjemper som holder koken og trykket oppe, sommer og vinter. Også nå i sommer er det bønn hver tirsdag mellom 1630 og 1830. Vi begynner med å dele erfaringer og bønnesvar de første 30 minutter før vi ber i Ånden de neste 30 minuttene. Deretter har vi en bønneleder som leder de siste 60 minuttene. La det være sagt: Om du ikke har anledning til å være med 120 minutter, så kom og vær med det du kan. Mange eller få minutter, du er like velkommen!

sdsd

Lovprisning med løftede hender er bibelsk


Vekkelseskvelder 18. og 19.juni!

Jens Garnfeldt er endelig tilbake i Filadelfia Fredrikstad. To kvelder i juni, 18. og 19.juni er vår danske bror på plass og forkynner. Møtene starter kl 1900 begge kveldene. På mandags kveld er det Anette Augdahl som leder lovsangen, mens Olle Petter Olsen leder på tirsdag kveld.

Jens Garnfeldt

Velkommen til sterk undervisning og utfordrende forkynnelse!

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Olle Petter Olsen


PINSEFEST 2018

I årets pinsefest har vi flott besøk av Kudzi Mawire. Han leder menigheter i Sheffield, England og Johannesburg, Sør-Afrika. Det er tredje gangen han besøker Filadelfia, og vi gleder oss veldig til hans bibelbaserte og fundamentale undervisning. Han taler hver kveld i pinsen i tillegg til at han underviser på seminaret på pinseaften.

Kudzi Mawire

2.pinsedags formiddag taler en av fjorårets OASE-talere, Rhonda Hughey. Det blir et spennende besøk. Hun er opptatt av at evangeliet skal gjennomsyre byer og steder slik at det blir en forandring ikke bare i åndslivet til den enkelte kristne, men i hele samfunnet.

Rhonda Hughey

1.pinsedags formiddag er det menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni som taler. I møtet som er mai-utgaven av SAMMEN I FEST OG GLEDE, skal nye medlemmer ønskes velkommen. Det hele avsluttes med at middag kan fås kjøpt i kaféen.

I alle møtene er det lovsang og tilbedelse ledet av menighetens lovsangere: Anette Augdahl, Good News og SIFOG teamet.


Spennende besøk helgen 6.-8.april 2018 av tidligere torpedo

 


Sterk start på påskekonferansen mandag 26.mars 2018

Jens Garnfeldt underviste sterkt om profetordet fra Malaki 4:5-6.

Elias salvelse, en dobbelt del, førstefødselsretten, skal gjøre at fedrenes hjerter skal vendes til barna og barnas hjerter til fedrene. Årsaken til at

Olle Petter Olsen

Elisjas ben var fulle av salvelse og førte til at den døde soldaten ble vakt til live igjen, er ikke et hallelujakor verdig. Det er til å gråte over. Hvorfor? Fordi salvelsen fra Elisja ble ikke ført videre. Det var ingen sønner som arvet denne salvelsen. Ganske tragisk. Men i vår tid oppretter Den Hellige Ånd åndelige fedre som skal ta seg av åndelige sønner og døtre.

Olle Petter Olsen ledet lovsangen og dro ned salvelsen.

Jens Garnfeldt

 

 

 

 

 

 

Sterk fortsettelse tirsdag 27.mars 2018

Jens Garnfeldt underviste om den sunnamittiske kvinnen i 2.Kongebok kapittel 4.

Denne kvinnen lagde et rom for profeten, den Guds mann. Hun hadde ingen skjult agenda. Derfor ville alltid profeten bo hos denne familien. Hun fikk en velsignelse, men den skulle snart vise seg nesten å være en forbannelse. Men Guds velsignelse er sterkere enn Satans forbannelse. Gud forsvarer det Han har forordnet, for den sunamittiske kvinnen og hennes mann: Deres sønn! Han dør, men Elisja sørger for ved Guds hjelp at velsignelsen enda en gang vinner! Det gjør den alltid! Mange tok imot budskapet med glede. Det var forbønn og mennesker vitnet om Guds inngripen. “Good News” ledet lovsangen og førte oss innfor Guds trone.

Grunnleggende undervisning og mange helbredelser 28.mars 2018

Kurt Bom Andersen underviste på KOM OG SE! om det jødiske bønnesjalet(talit) og hvordan dette finnes skjult tilstede i mange bibeltekster.

På kvelden underviste han om at det Jesus kom for å gjøre, var å herliggjøre Guds navn, som er Far. Han utfordret den som opplever skam, å legge denne ned for Fars føtter. Heretter skal du vite at det ikke er alle andre som fortjener Guds godhet. Du får det Han har for deg fordi du er sønn/datter av Far i himmelen.  I avslutningen av møtet så vi hvordan mennesker med smerter og fysiske plager ble momentant hjulpet.

Kurt Bom Andersen

Spennende undervisning og flere helbredelser 29.mars 2018

Kurt Bom Andersen underviste om at det Salomo ba om, var et lydhørt øre. Og når han ba om dette, fikk han alt det andre i tillegg.

Etter å ha illustrert et spennende poeng om hva Gud ønsker å gi oss i Kristus Jesus, praktiserte Kurt Bom Andersen, troens gave. Han talte til de som kom for å bli kvitt sine smerter. Hele tiden sa han; “Det er så enkelt. Du kan ikke gjøre noe, jeg kan ikke gjøre noe. Jesus har allerede gjort det. Du er frisk. Smertene tilhører ikke deg. Jesus tok dem med seg på korset.” Folk ble kvitt smerter og plager og ga Gud ære for Hans usigelige nåde.

Sterk undervisning på langfredag 30.mars 2018

Det vi sitter igjen med etter Kurt Bom Andersens undervisning er at det dreier seg om Jesus. Og bare Jesus. Og ingenting annet enn Jesus. Alt er i Jesus. Alt i Bibelen er om Jesus. Når du finner Jesus, finner du deg selv!

Når øverstepresten i tabernaklet skulle hjelpe synderen som kom med sitt offer, så undersøkte øverstepresten om lammet var lyteløst. Når undersøkelsen var gjort, og lammet funnet i orden, så fikk den som hadde tatt med seg lammet som sitt syndoffer beskjed om at alt er iorden. Det var altså ikke ytterligere undersøkelser av synderen. Han var jo synder og det var slått fast. Spørsmålet var: Er syndofferlammet, offeret, i orden? Vårt syndofferlam, Jesus Kristus, er i orden! Det er ikke spørsmål om synderen, slik er situasjonen, men når offeret blir godtatt, så er også synderen godkjent! Han eller hun er Guds rettferdighet.

Som de andre kveldene ble flere bedt for og hjulpet i bønn og ved troens gave.

Australsk tjenestegave påskeaften 31.mars 2018

Trish Jenkins var et spennende bekjentskap lørdag kveld. Hun brukte sitt eget liv som eksempel til å illustrere teksten i Romerne 8:28. Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud som etter hans råd er kalt.

Trish Jenkins fra fengsel til frihet

Hennes tro på og eksempler på hvordan vi som troende kan benytte oss av hemmelige våpen Gud har gitt oss, var både interessante og trosstyrkende. Bruken av det nye språket Far har gitt oss gjennom fylden av Den Hellige Ånd, er ofte undervurdert, og det er et understatement. Flere mennesker fikk hjelp under forkynnelsen og i forbønnen til å komme ut av sitt åndelige fangenskap og ut i guddommelig frihet. Anette Augdahl og hennes team ledet lovsangen som bar med seg et sterkt nærvær av Den Hellige Ånd.

Anette Augdahl

Anette Augdahl