FilaFilm med ny visning søndag 29.september kl 1900

Hver måned vises en ny film i Filadelfia. Disse filmene er av svært høy kvalitet og noen ganger er det premiere på filmer. Om du ønsker å få mer info om hvilke filmer som vises og hva som skjer, meld deg på den lukkede gruppen FILAFILM på facebook: https://www.facebook.com/groups/683446508675141/

FilaFIlm


Christopher Mentzoni taler søndag 29.september

Christopher Mentzoni har plantet menighet i Uganda, vært ungdomspastor i Oppdal Kristne Senter, medpastor i Lørenskog og Nesodden og prestetjeneste på oljeplattform i Nordsjøen. Christopher Mentzoni har alltid interessant og spennende vinkling på sin utleggelse av Skriften.

Lovsangen ledes av Nina og Kurt Eide. Det er FilaKidz og åpen kafé etter møtet.

Christopher Mentzoni


David Østby taler i KOM OG SE! torsdag 26.september

Pinsehøvdingen David Østby har vært på besøk i Filadelfia ved jevne mellomrom. Han er en ettertraktet forkynner som han har vært gjennom hele livet. David Østby har også en skarp og god penn og har ført mange bøker i pennen.

I samlingen synger menighetens lovsanger Anette Augdahl;: Det er misjonsoffer og sosialt fellesskap rundt bordene etter møtet.

David Østby


Søndag kl 1100 taler Pastor Karl-Axel

I gudstjenesten fortsetter Pastor Karl-Axel å tale fra Efeserbrevets første kapitel. I forrige gudstjeneste delte han hva vi har i Kristus Jesus. På søndag vil han fortsette med den lovprisningen Paulus gir uttrykk for, Bibelen er et uuttømmelig skattkammer. Du blir aldri ferdig med den. Det er alltid noe nytt å hente fra Skriftens gjemmer.

Lovsangen ledes av menighetens lovsangsleder Anette Augdahl. Det er FilaKidz og åpen kafé.

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Pastor Karl-Axel


FilaBibel drar igang lørdag 14.september

Fire lørdager i høst kommer Christopher Mentzoni og Pastor Karl-Axel til å undervise fra Guds Ord.

Christopher Mentzoni kommer til å undervise om Hvordan lese Bibelen? Pastor Karl-Axel kommer til å ta utgangspunkt i den mest berømte studenten i Profetskolen til Elija, nemlig Elisja. Hva kan vi lære av holdningen til denne studenten og måten han fungerte på.
Det er undervisning 4 lørdager: 14.september, 19.oktober, 9.november og 7.desember. Hver gang er det undervisning 2 x 45 minutter med 15 minutters pause. Ingen påmelding.

Christopher Mentzoni

Karl-Axel Mentzoni


ALPHA KURS HØSTEN 2019

ALPHA er grunnleggende Bibelundervisning. Konseptet er laget av Nicky Gumbel i Holy Trinity Brompton Church, London. Han er anglikaner, men kurset har høstet anerkjennelse langt utover egne kirkegrenser.

Har du ønske om grunnleggende Bibelforståelse, er dette kurset et “must”. I tillegg til undervisning, tilbyr vi gratis mat, de fleste ganger varm mat, så du kan komme til Filadelfia på onsdag kveld kl 1830 uten å dra hjem for å lage egen middag. Før undervisningen er det nydelig lovsangsatmosfære og etterpå gruppesamtaler.

Kurset tilbys både på norsk og engelsk.

Påmelding til pastor@filadelfia-fredrikstad.no eller ved oppmøte. Siste mulighet til å bli med på kurset er onsdag 25.september.

ALPHA


Johan Høidahl taler på Kom og se! 5.september

Johan Høidahl er predikant på Kom og Se! torsdag 5.september. Han er en meget belest og studert lekpredikant som gjennom sitt ganske liv har brukt tid og energi på å granske Guds Ord. Som om ikke det er nok, har han også en stor artistisk åre som lett kommer til syne i hans tilnærming av det bibelske materialet. Gled dere!

I møtet er det lovsang ved Grethe Stenseth og forbønn for alle behov. I hvert Kom og se! er det misjonsoffer og etter at det åndelige er tatt hånd om, er det tid for å få mat og sosialt fellesskap rundt småbordene.

Johan Høidahl


Søndag 1.september kl 1100: Sammen i fest og glede

I septemberutgaven av “Sammen i Fest og Glede” leder som vanlig, menighetens lovsangsleder Anette Augdahl lovsangen. Hun har med seg SIFOG teamet og det blir stor fest-faktor! Og ikke bare fest, men også nærvær av Den Hellige Ånd. Med dette nærværet er det ingen begrensninger på hva som kan skje i gudstjenesten.

Det er pastor Karl-Axel som forkynner Guds Ord på søndag. Han henter teksten sin fra Efeserbrevet. Dette er et av de glitrende og dyptpløyende brev Apostelen Paulus har skrevet. Og det gjelder helt fundamental og grunnleggende undervisning som den troende må få tak i. I tillegg til forkynnelsen av Guds Ord, kommer det til å være dåp og nye medlemmer skal ønskes velkommen. Fra kl 1130 åpner FilaKidz sine dører og det er egen undervisning og opplegg for barna. Etter at gudstjenesten er over, blir det middag å få kjøpt i kaféen. Så kan fellesskapet rundt bordene nytes.

Karl-Axel Mentzoni

Anette Augdahl

Anette Augdahl


Johan Høidahl taler på Kom og se! 22. og 29.august

Johan Høidahl er predikant to torsdager på rad på Kom og Se! Han er en meget belest og studert lekpredikant som gjennom sitt ganske liv har brukt tid og energi på å granske Guds Ord. I møtet er det lovsang og forbønn for alle behov .

I hvert Kom og se! er det misjonsoffer og etter at det åndelige er tatt hånd om, er det tid for å få mat og sosialt fellesskap rundt småbordene.

Johan Høidahl


BØNNEHELG 9.-11.august

Denne helga er det bønn i fokus. Følgende tjenestegaver betjener oss: Anne Kristin Lindberg, Jostein Kirkenes, Christopher Mentzoni og pastor Karl-Axel. I tillegg kommer det bønnekjemper fra hele landet og ikke minst fra Fredrikstad.

Det hele starter på fredag kl 1200. Deretter er det fredag kveld kl 1900, lørdag kl 1000, 1600 og 1900 og finale på søndag kl 1100, 1600 og 1900.Se Anne Kristin Lindberg i farta i Kenya:    http://filadelfia-fredrikstad.no/wp-content/uploads/AKL.mov     

Anne Kristin Lindberg