Fredag 21.februar kl 1900: VEKKELSESKVELD

Spennende besøk fredag 21.februar. Vi er så heldige å få besøk fra USA og Sverige denne fredagen.


Mandag 10. og tirsdag 11.februar: Vekkelseskvelder

Sonny Largado taler på vekkelseskveldene i februar. Han kommer opprinnelig fra Filippinene, mens hans kone Dahlia kommer fra Singapore, De har begge vært med i arbeidet med å spre Guds Ord til Thailand og hele Asia i en menneskealder. Idag leder de det store arbeidet «Ethnos Asia» med base i Bangkok. https://ethnosasia.org/

Sonny er en inspirator av rang og kommuniserer evangeliet til mennesker med ulik kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Han er også en nettverksbygger og misjonsstrateg som elskes overalt der han kommer. Hans kone Dahlia forkynner og underviser kvinner og er svært opptatt av at nye mennesker i troen skal bli grunnfestet i troen på Jesus. Hun leder kvinnearbeidet https://ethnosasia.org/?s=Deborah

Ønsker du å glede deg over litt av Sonny Largado, så er linken her: http://vimeo.com/389930129

Sonny Largado


KOM OG SE! torsdag 6.februar

Det er pastor Karl-Axel som taler på KOM OG SE! torsdag 6.februar kl 1200. Som vanlig er det sang og lovsang i tillegg til forbønn for alle behov.

I møtet er det også misjonsoffer, en svært viktig del av Filadelfias arbeid i alle år. Etter møtet inviteres alle til fellesskap rundt småbordene med enkel bevertning.

Utawala

Pastor Karl-Axel


Johan Høidahl taler på Kom og se! 30.januar

Johan Høidahl er predikant på Kom og Se! torsdag 30.januar. Han er en meget belest og studert lekpredikant som gjennom sitt ganske liv har brukt tid og energi på å granske Guds Ord. Som om ikke det er nok, har han også en stor artistisk åre som lett kommer til syne i hans tilnærming av det bibelske materialet. Gled dere!

I møtet er det lovsang  og forbønn for alle behov. I hvert Kom og se! er det misjonsoffer og etter at det åndelige er tatt hånd om, er det tid for å få mat og sosialt fellesskap rundt småbordene.

Johan Høidahl


Søndag 26.januar kl 1100 taler Pastor Karl-Axel

I søndagens gudstjeneste taler pastor Karl-Axel. Lovsangen ledes av «Good News».

Som vanlig har FilaKidz tilrettelagt undervisnng for de yngste deltakerne på gudstjenesten. Etter møtet er det åpen kafé.

Karl-Axel Mentzoni


Trosforsvar på FilaUng

Terje Berg underviser om apologetikk på fredag. Han sier· «Det er viktig at unge kristne vet hvem de tror på, hva de tror på og kan gjøre rede for sin tro. Som Guds ord sier: « – hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håpet som bor i dere!» (1 Pet 3,15).»

Media har det siste året rettet sterkt søkelys på utøvelse av kristen tro, og vi merker at det koster mer i dag enn før å holde fram Bibelens ord om Jesus som «veien, sannheten og livet» og kristen etikk. Kristen ungdom møter utfordringene i hverdagen – på skolen, under høyere utdannelse og i arbeidslivet. Derfor er det viktig å øke sin bibelkunnskap og leve fylt av Ånden.

Lovsangen ledes av Olle Petter Olsen med team. Ungdomspastor Christoffer Christiansen er med i møtet.

Terje Berg

Olle Petter Olsen

 


FILADELFIA MARKERER 90 ÅR I FREDRIKSTAD

Søndag er det jubileumsgudstjeneste. Dette markeres ved at tidligere pastorer er tilstede og kommer med hilsener. Anette Augdahl leder sangen og lovsangen. Det er FilaKidz og etter gudstjenesten er det middagsservering for de som har bestilt dette.

Menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni taler og Tom Jensen leder.

Arne Pedersen

Tore Deila

Bjørn Hansen


Nyttårskonferansen 2020

Velkommen til et nytt år! Og til nyttårskonferansen. Iår er det storfint besøk av Carl-Gustaf Severin, Stefan Salmonsson og Alan Ross på kveldsmøtene. Lovsangere på kveldsmøtene er Anette Augdahl, Olle Petter Olsen og Sannhetens Ord Bibelsenter.

Søndag formiddag er det årets første SAMMEN I FEST OG GLEDE som går av stabelen. Karl-Axel Mentzoni taler og Anette Augdahl med SIFOG teamet leder lovsangen før det er åpent i kaféen der man kan få kjøpt middag.
Lørdag formiddag er det åpen ledersamling med Anne Kristin Lindberg, Egon Davidsen, John Ganaah, Thure Eriksen, Anette Augdahl, Olle Petter Olsen, Christoffer Christiansen, Christopher Mentzoni og mange flere.

Lørdag ettermiddag er det spesielt Israelsmøte der Israels ambassadør Alon Roth taler. Han tolkes av Jan Aage Torp som også innleder møtet. Søndag ettermiddag er det John Ganaah fra Trondheim som taler i inspirasjonssamlingen. Torsdag og fredag er det bønnesamlinger kl 1200-1500.

Alan Ross


Julaften kl 1400

Den tradisjonelle julaftens gudstjeneste har det vante innholdet med jule-evangeliet fra evangelisten Lukas. Dette leses av evangelist Egil Johansen.

Julesanger av ny og gammel årgang synges av menighetens eminente lovsanger Anette Augdahl. Dagens taler er Karl-Axel Mentzoni. Hvert år er det offer til et prosjekt som ikke menigheten har ansvaret for. I år går det til en kirke i Nairobi som hjelper nødstilte mennesker.

Egil Johansen

Egil Johansen

Pastor Karl-Axel

Anette Augdahl

Anette Augdahl


Vi synger julen inn 22.desember kl 1100

Siste søndag før jul trommer menighetens lovsangsleder Anette Augdahl sammen til en flott sanggudstjeneste. Det kommer til å være kjente og kjære samt noen litt mindre kjente – muligens – julesanger.

Det handler om det største av alle budskap, den gladeste av alle gleder, den flotteste nyheten av alle nyheter : Frelseren har kommet! Til oss, til vår jord! Dagens tale holdes av Pastor Karl-Axel. Og denne gangen er det en tale av den korte varianten. Etter møtet er det åpen kafé.

Karl-Axel Mentzoni

Anette Augdahl

Anette Augdahl