Søndag 12.august taler Karl-Axel Mentzoni

Denne søndagen taler Karl-Axel Mentzoni fra Salme 103 om Herrens miskunnhet. David starter salmen med å gi sin egen sjel en kraftig tiltale og ber seg selv om å love Herren. Det er en av de mange sterke salmene som finnes med David som forfatter.

Lovsangen ledes av vår egen Anette Augdahl. Møteleder er Christoffer¨Christiansen. Det er også nattverd og kaféen er åpen etter møtet. Vi kommer også til å få innslag ved June Rød som er hjemme på sommerferie fra sitt studieopphold i USA.

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Karl-Axel Mentzoni

 

 


Gudstjenestene 29.juli og 5.august

I gudstjenestene 29.juli kl 1100 og 5.august kl 1100 leder Monica Normann lovsangen. Hun deltok sammen med sitt team på flere gudstjenester også i fjor sommer til stor glede og velsignelse.

Monica Normann

Søndag 29.juli taler menighetens grand old misjonær og pastor, Gunnar Østrem, Han er fortsatt i full aktivitet både i Norge og i Kenya. Hans trosfriske forkynnelse settes det stor pris på både i hjemmemenigheten og ellers der han drar frem.

Gunnar Østrem

Søndag 5.august er der Christopher Mentzoni som forkynner og underviser. Hans grundige og bibelbaserte forkynnelse blir satt stor pris på. Disse to søndagene som alle søndager gjennom hele året, er det åpen kafé etter møtet,

Christopher Mentzoni


Søndag 22.juli kl 1100: Gudstjeneste

I søndagens gudstjeneste har vi storfint besøk av pastorparet Lee og Loo, De er medarbeidere til Pastor Kurt Bom Andersen i Leeds og foreldre og ledere på barnehjemmene Shalom i Batam og Medan i Indonesia.

David Lee

David Lee og Jacey Loo er fantastiske personer og salvede ledere som har sørget for at barna på barnehjemmene har et helt annet liv enn de ville hatt uten deres innsats. På søndag forteller de, leder lovsangen og deler det Herren har lagt på deres hjerte. I tillegg vil pastor Karl-Axel Mentzoni dele Guds Ord. Etter møtet er det åpen kafé.

Karl-Axel Mentzoni


15,juli kl 1100: Larrings og Mentzonis

I gudstjenesten søndag 15.juli har vi storfint besøk av Ruth og Ole Johnny Larring. De har i en årrekke trålet Norge på kryss og tvers for evangeliets skyld. Også i år er de i aksjon for det som ligger dem nærmest på hjertet: At mennesker skal møte Jesus og bli frelst og satt fri. De vil fortelle om det store misjonsarbeidet som drives gjennom misjonsradioen IBRA Radio.

I møtet deltar også en yngre garde Mentzoni. Det er sønn, svigerdatter og barnebarn som skal være med på litt av lovsangen i møtet. I møtet kommer pastor Karl-Axel Mentzoni til å forkynne Guds Ord.
Etter at møtet er over, er det åpen kafé…

Ruth og Ole Johnny Larring


Bønnesamlingene fortsetter også i sommermånedene

I Filadelfia har vi ivrige bønnekjemper som holder koken og trykket oppe, sommer og vinter. Også nå i sommer er det bønn hver tirsdag mellom 1630 og 1830. Vi begynner med å dele erfaringer og bønnesvar de første 30 minutter før vi ber i Ånden de neste 30 minuttene. Deretter har vi en bønneleder som leder de siste 60 minuttene. La det være sagt: Om du ikke har anledning til å være med 120 minutter, så kom og vær med det du kan. Mange eller få minutter, du er like velkommen!

sdsd

Lovprisning med løftede hender er bibelsk


Gunnar Østrem taler i Filadelfia: 1. og 29.juli

Menighetens misjonær, tidligere pastor og svært aktive Gunnar Østrem taler i to søndags gudstjenester i sommer: 1. og 29.juli. I gudstjenesten 1.juli leder Anette Augdahl lovsangen. Det er Christopher Mentzoni som leder møtet.

I tillegg til innsatsen i Filadelfia der Gunnar Østrem fortsatt leder KOM OG SE! møtene midt i uka, er han stadig på farten til sitt elskede Kenya. I august venter besøk på Embakasi hos Pastor Solomon Mwalili. Menigheten feirer sitt 25 års jubileum. Senere i høst er det ny tur for Gunnar Østrem sammen med sin Hanne.

Gunnar Østrem i kjent stil i Kenya

Gunnar Østrem er kjent for sin grunnleggende forkynnelse spesielt fra Paulus litteraturen. Romerbrevet og Galaterbrevet kjenner Gunnar som sin egen bukselomme. Han har også skrevet lettleste kommentarer til disse brevene. Gjennom sin mange-årige tjeneste i Kenya (48 år) og i Norge (54 år) er Gunnar Østrem kjent for sin evangelistiske stil som ikke lar tilhøreren bli i sine egne tanker, men krever gjensvar på evangeliets KOM OG SE!

Hanne og Gunnar Østrem grunnla SOULWINNING OUTREACH som gjennom sin tjeneste har plantet nær halvparten av FPCs mer enn 1100 menigheter. Denne apostoliske tjenesten har på nytt kommet tilbake til Filadelfia Fredrikstad som er kontaktmenighet i Norge for dette pionerarbeidet.


Vekkelseskvelder 18. og 19.juni!

Jens Garnfeldt er endelig tilbake i Filadelfia Fredrikstad. To kvelder i juni, 18. og 19.juni er vår danske bror på plass og forkynner. Møtene starter kl 1900 begge kveldene. På mandags kveld er det Anette Augdahl som leder lovsangen, mens Olle Petter Olsen leder på tirsdag kveld.

Jens Garnfeldt

Velkommen til sterk undervisning og utfordrende forkynnelse!

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Olle Petter Olsen


Søndag 3.juni kl 1100 taler Karl-Axel Mentzoni

I søndagens tale kommer Karl-Axel Mentzoni til å tale om hvordan du kan høre Den Hellige Ånd tale. Ofte er mennesker forvirret fordi de løper hit og dit for å få bekreftet sine meninger. Men det er utrolig viktig å være lydhør for Åndens stemme. Hva har min Herre å si til sin tjener?

Karl-Axel Mentzoni

I søndagens gudstjeneste deltar også Anette Augdahl og leder lovsangen. Det er FilaKidz og etter

Anette Augdahl

Anette Augdahl

møtet er det åpen kafé. Dagens møteleder er Nehemiah Ilunga.


PINSEFEST 2018

I årets pinsefest har vi flott besøk av Kudzi Mawire. Han leder menigheter i Sheffield, England og Johannesburg, Sør-Afrika. Det er tredje gangen han besøker Filadelfia, og vi gleder oss veldig til hans bibelbaserte og fundamentale undervisning. Han taler hver kveld i pinsen i tillegg til at han underviser på seminaret på pinseaften.

Kudzi Mawire

2.pinsedags formiddag taler en av fjorårets OASE-talere, Rhonda Hughey. Det blir et spennende besøk. Hun er opptatt av at evangeliet skal gjennomsyre byer og steder slik at det blir en forandring ikke bare i åndslivet til den enkelte kristne, men i hele samfunnet.

Rhonda Hughey

1.pinsedags formiddag er det menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni som taler. I møtet som er mai-utgaven av SAMMEN I FEST OG GLEDE, skal nye medlemmer ønskes velkommen. Det hele avsluttes med at middag kan fås kjøpt i kaféen.

I alle møtene er det lovsang og tilbedelse ledet av menighetens lovsangere: Anette Augdahl, Good News og SIFOG teamet.


Spennende besøk helgen 6.-8.april 2018 av tidligere torpedo