Spennende besøk helgen 6.-8.april 2018 av tidligere torpedo

 


Sterk start på påskekonferansen mandag 26.mars 2018

Jens Garnfeldt underviste sterkt om profetordet fra Malaki 4:5-6.

Elias salvelse, en dobbelt del, førstefødselsretten, skal gjøre at fedrenes hjerter skal vendes til barna og barnas hjerter til fedrene. Årsaken til at

Olle Petter Olsen

Elisjas ben var fulle av salvelse og førte til at den døde soldaten ble vakt til live igjen, er ikke et hallelujakor verdig. Det er til å gråte over. Hvorfor? Fordi salvelsen fra Elisja ble ikke ført videre. Det var ingen sønner som arvet denne salvelsen. Ganske tragisk. Men i vår tid oppretter Den Hellige Ånd åndelige fedre som skal ta seg av åndelige sønner og døtre.

Olle Petter Olsen ledet lovsangen og dro ned salvelsen.

Jens Garnfeldt

 

 

 

 

 

 

Sterk fortsettelse tirsdag 27.mars 2018

Jens Garnfeldt underviste om den sunnamittiske kvinnen i 2.Kongebok kapittel 4.

Denne kvinnen lagde et rom for profeten, den Guds mann. Hun hadde ingen skjult agenda. Derfor ville alltid profeten bo hos denne familien. Hun fikk en velsignelse, men den skulle snart vise seg nesten å være en forbannelse. Men Guds velsignelse er sterkere enn Satans forbannelse. Gud forsvarer det Han har forordnet, for den sunamittiske kvinnen og hennes mann: Deres sønn! Han dør, men Elisja sørger for ved Guds hjelp at velsignelsen enda en gang vinner! Det gjør den alltid! Mange tok imot budskapet med glede. Det var forbønn og mennesker vitnet om Guds inngripen. “Good News” ledet lovsangen og førte oss innfor Guds trone.

Grunnleggende undervisning og mange helbredelser 28.mars 2018

Kurt Bom Andersen underviste på KOM OG SE! om det jødiske bønnesjalet(talit) og hvordan dette finnes skjult tilstede i mange bibeltekster.

På kvelden underviste han om at det Jesus kom for å gjøre, var å herliggjøre Guds navn, som er Far. Han utfordret den som opplever skam, å legge denne ned for Fars føtter. Heretter skal du vite at det ikke er alle andre som fortjener Guds godhet. Du får det Han har for deg fordi du er sønn/datter av Far i himmelen.  I avslutningen av møtet så vi hvordan mennesker med smerter og fysiske plager ble momentant hjulpet.

Kurt Bom Andersen

Spennende undervisning og flere helbredelser 29.mars 2018

Kurt Bom Andersen underviste om at det Salomo ba om, var et lydhørt øre. Og når han ba om dette, fikk han alt det andre i tillegg.

Etter å ha illustrert et spennende poeng om hva Gud ønsker å gi oss i Kristus Jesus, praktiserte Kurt Bom Andersen, troens gave. Han talte til de som kom for å bli kvitt sine smerter. Hele tiden sa han; “Det er så enkelt. Du kan ikke gjøre noe, jeg kan ikke gjøre noe. Jesus har allerede gjort det. Du er frisk. Smertene tilhører ikke deg. Jesus tok dem med seg på korset.” Folk ble kvitt smerter og plager og ga Gud ære for Hans usigelige nåde.

Sterk undervisning på langfredag 30.mars 2018

Det vi sitter igjen med etter Kurt Bom Andersens undervisning er at det dreier seg om Jesus. Og bare Jesus. Og ingenting annet enn Jesus. Alt er i Jesus. Alt i Bibelen er om Jesus. Når du finner Jesus, finner du deg selv!

Når øverstepresten i tabernaklet skulle hjelpe synderen som kom med sitt offer, så undersøkte øverstepresten om lammet var lyteløst. Når undersøkelsen var gjort, og lammet funnet i orden, så fikk den som hadde tatt med seg lammet som sitt syndoffer beskjed om at alt er iorden. Det var altså ikke ytterligere undersøkelser av synderen. Han var jo synder og det var slått fast. Spørsmålet var: Er syndofferlammet, offeret, i orden? Vårt syndofferlam, Jesus Kristus, er i orden! Det er ikke spørsmål om synderen, slik er situasjonen, men når offeret blir godtatt, så er også synderen godkjent! Han eller hun er Guds rettferdighet.

Som de andre kveldene ble flere bedt for og hjulpet i bønn og ved troens gave.

Australsk tjenestegave påskeaften 31.mars 2018

Trish Jenkins var et spennende bekjentskap lørdag kveld. Hun brukte sitt eget liv som eksempel til å illustrere teksten i Romerne 8:28. Alle ting tjener dem til gode som elsker Gud som etter hans råd er kalt.

Trish Jenkins fra fengsel til frihet

Hennes tro på og eksempler på hvordan vi som troende kan benytte oss av hemmelige våpen Gud har gitt oss, var både interessante og trosstyrkende. Bruken av det nye språket Far har gitt oss gjennom fylden av Den Hellige Ånd, er ofte undervurdert, og det er et understatement. Flere mennesker fikk hjelp under forkynnelsen og i forbønnen til å komme ut av sitt åndelige fangenskap og ut i guddommelig frihet. Anette Augdahl og hennes team ledet lovsangen som bar med seg et sterkt nærvær av Den Hellige Ånd.

Anette Augdahl

Anette Augdahl


Påskekonferansen 2018

På mandag og tirsdag taler Jens Garnfeldt som har vært på besøk i Filadelfia siden september 2015. Hans tjenestegaver i undervisning og betjening er høyt verdsatt. Menge mennesker er møtt av Herren gjennom hans frimodige tjeneste. Mandag 26.mars kl 1900 og tirsdag 27.mars kl 1900.

Jens Garnfeldt

Fra onsdag til og med langfredag er det Kurt Bom Andersen som underviser og betjener i møtene. Legg merke til at det også er KOM OG SE! på onsdag formiddag. I det møtet taler også pastor Kurt Andersen. I møtene deltar Anette Augdahl og FilaUng.

Påskeaften og 1.påskedags kveld får vi besøk av den australske forkynneren Trish Jenkins. Selv om hun kommer fra solskinnsstaten Queensland har hun ikke bare opplevd solfylte dager. Hennes vitnesbyrd om hvordan Herren førte henne ut av fengslets mørke og ut i fritt rom, er utrolig gripende.

2.påskedags kveld avslutter vi påskens konferanse med gjenhør av én av tjenestegavene som Filadelfia setter pris på: David Buck Hudson.

1.påskedag er det også gudstjeneste kl 1100 der Karl-Axel Mentzoni taler.


“Jeg er” er søndagens tekst 11.mars

12.mars til 1.april, ukene 11, 12 og 13 oppfordres Filadelfias medlemmer til å lese ett kapitel hver dag i Johannes evangelium, I søndagsmøtene blir det undervisning fra den samme bibelboken.

Søndag 4.mars talte pastor Karl-Axel Mentzoni om de sju tegnene som finnes i Johannes evangelium. 11.mars er det Christopher Mentzoni som taler om de sju utsagnene til Jesus: “Jeg er”. I møtet deltar Good News og leder lovsangen. Det er søndagsskole og etter møtet er det åpen kafé.

Du finner daglig noen linjer om dagens kapittel som vi leser sammen, under Pastorens side og deretter under Nytt fra Karl-Axel.

Jesus på korset


I mars måned leser vi Johannes evangelium

I løpet av mars måned, fra mandag 12.mars til og med påskedag 1.april, oppfordrer vi alle til å lese Johannes evangelium, Ett kapitel hver eneste dag. I søndagsgudstjenestene kommer vi til å konsentrere oss om tekster som er hentet fra foregående ukes lesning.

Hvorfor gjør vi dette? Guds Ord er en viktig ingrediens i våre liv. Vi har egne vekkelseskvelder der vi vektlegger erfaringssiden av kristenlivet. Men vi vet også at undervisning er svært viktig for at vi skal ha et godt liv, et godt kristenliv.

Lys over ordet


Tirsdag 27.februar kl 1900: VEKKELSESKVELD MED DAVID BUCK HUDSON

Mandag kveld 26.februar ble et sterkt møte der David Buck Hudson talte om “Gjennombrudd”. Han sa at med Jesus i båten kommer vi over til den andre siden. Men det er ikke sikkert vi kommer dit på den måten vi liker, men det er sikkert av vi kommer til å komme dit! Etter betjening med ordets forkynnelse gikk han over til å betjene mennesker med profetiske hilsninger. Og folk fikk virkelig møte med Herren på en sterk måte. Tirsdag kveld fortsetter vi med mer av det samme og forventer et sterkt nærvær av Den Hellige Ånd.

David Buck Hudson er tilbake 2.påskedag 2.april kl 1900.

David Buck Hudson


Onsdag 31.januar kl 1200: LISE KARLSEN

Onsdag kommer Lise Karlsen, grunnlegger av Evangeliesentrene til Filadelfia. Med seg har hun et team fra medarbeiderlinja på Varna Evangeliesenter. Vi gleder oss!

Lise Karlsen


Vekkelseskveldene med Jens Garnfeldt fortsetter tirsdag 30.januar 2018 kl 1900

Mandag 29.januar talte Jens Garnfeldt om viktigheten av at vi benytter salvelsen og Den Hellige Ånds kraft til mer enn gode følelser. Den Hellige Ånd er gitt for en hensikt. Den er gitt for å utføre det guddommelige, det vi ikke makter i egen kraft.

Det er spennende møter med mennesker som kommer langveisfra. Mandag kveld var det flere som kom helt fra Blekinge i Sverige. Mange timers biltur førte dem til Fredrikstad. Og de var ikke skuffet over det de opplevde.

Tirsdag kveld 30.januar fortsetter Jens Garnfeldt og undervise og betjene.

Jens Garnfeldt er tilbake i Filadelfia mandag 18. og tirsdag 19.juni 2018. Begge kvelder kl 1900.

 

Jens Garnfeldt


Nyttårskonferansen 1.-7.januar 2018

Første uka i januar arrangeres nyttårskonferansen i Filadelfia. I flere år har vi innledet året med nyttårskonferanse med bønn-og fasteuke. Tema for konferansen er: Se, alt er blitt nytt!

Kurt Bom Andersen

Vi får spennende besøk denne uka. Det hele starter med menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni på 1.januar kveld. Tirsdag formiddag fortsetter det med pastor Kurt Bom Andersen fra Leeds, England. Han er pastor i menigheten “Father’s House”. Undervisningen tirsdag formiddag kommer til å handle om “Bibelsk forsørgelse”.

Tirsdag kveld fortsetter det med etterlengtet besøk av Carl Gustaf Severin.

Pastor Uduak Mme fra Overcomers Chapel i Trondheim underviser torsdag formiddag.

Stefan Salmonsson med sin kone Marie og ekteparet Lena og Jens Garnfeldt kommer senere i uken. Vi gleder oss til en sterk uke.

Fra tirsdag 2.januar til lørdag 6.januar er det åpent for bønn fra 0600 – 2400 i Filadelfia.

Carl Gustaf Severin


Søndag 26.november: SAMMEN I FEST OG GLEDE

Det er menighetens egen Tom Jensen som forkynner på søndag formiddag. Lovsangen ledes av Anette Augdahl og SIFOG teamet. I tillegg til søndagsskole, er det nattverd i møtet. Etter møtet er det salg av middag i kafeen.

Tom Jensen

Anette Augdahl

Anette Augdahl