Søndag kl 1100 taler Karl-Axel Mentzoni

Karl-Axel Mentzoni

På søndag handler det om miraklenes mulighet. Er det mulighet for at mirakler kan skje i mitt liv? Eller er det bare hos andre det skjer? Det blir lovsang og betjening.


Christopher Mentzoni taler søndag 6.august kl 1100

Christopher Mentzoni

Søndag formiddag 6.august taler Christopher Mentzoni. Etter det vi erfarer kommer han til å bruke teksten fra 1.Mosebok 26 om brønnene som var ødelagt og ble åpnet opp igjen.

Lovsangen ledes av Anette Augdahl i det som blir en gudstjeneste med sterkt gudsnærvær.

Det er ikke søndagsskoletilbud i skoleferien.

Anette Augdahl

Anette Augdahl


Karl-Axel Mentzoni taler søndag 30.juli kl 1100

Monica Normann

I søndagens gudstjeneste blir det spennende besøk fra Romerike. Det er Monica Normann sammen med Arild og Asbjørn som kommer for å lede lovsangen.

Pastor Karl-Axel Mentzoni kommer til å undervise fra Apostlenes gjerninger. Den første menigheten er et enormt forbilde for oss som

Karl-Axel Mentzoni

lever idag. Den Hellige Ånd er like kraftfull da som nå. Og det blir spennende å se hva som skjer der Ånden beveger seg.


Tom Jensen taler om et liv i overflod søndag 16.juli kl 1100

Tom Jensen

Søndag taler Tom Jensen om et liv i Ånden. Å leve i Ånden fordrer også at vi vandrer i Ånden. Det er et spennende liv og et liv i overflod. Lovsangen på søndagens gudstjeneste ledes av Fredric Mentzoni som er bror til møtelederen Christopher Mentzoni. I møtet er det også nattverd.

I sommertiden kan vi dessverre ikke tilby søndagsskoleopplegg.

Christopher Mentzoni


Helbredelse i fokus på søndag 9.juli kl 1100

Karl-Axel Mentzoni

Søndag formiddag kommer pastor Karl-Axel Mentzoni til å tale om Bibelens hovedperson Jesus som helbreder og setter fri fra synd, sykdom og fattigdom. Gjennom en av beretningene fra evangeliene vil han utfordre oss til å stole på den levende og oppstandne Guds Sønn. Jesus er fortsatt en levende virkelighet og på søndag vil du få høre om Jesus av mennesker som har en levende relasjon med Ham.

Jan Åge Berg kommer til å presentere en ny bok som handler om helbredelse!

I møtet synger menighetens lovsanger Anette Augdahl. Og ja, det blir både offer, og det blir også forbønn for alle behov!

Anette Augdahl

Anette Augdahl

I sommertiden er det ikke søndagsskole.


Gunnar Østrem taler søndag 2.juli kl 1100!

I den første gudstjenesten i juli taler Filadelfias egen sønn, Gunnar Østrem. Han har sammen med sin kone Hanne vært forstanderfolk i en lang rekke av pinsebevegelsens menigheter på Østlandet, også sin egen barndomsmenighet der hans far var også var med i lederskapet.

Gunnar Østrem

Men det er ikke bare i Norge Gunnar Østrem har forkynt evangeliet. Også Afrika har fått smake hans friske og forvandlende budskap og evangeliets kraft.

På søndag synger Arvid Nymoen som også har betjent flere av pinsebevegelsens menigheter som forstander og pastor. Han er for mange kjent som en fantastisk formidler av vekkelses-og fornyelsessanger som skaper tro i det hjerte som tar imot budskapet.

Arvid Nymoen

 

Det blir en feiende flott gudstjeneste søndag 2.juli kl 1100!


Sesongens siste Hele Filadelfia Synger på søndag kl 1800

Anette Augdahl og hennes team er klar for en ny sangkveld i Filadelfia.

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Det er nye og gamle sanger i skjønn forening. Teamet sørger for høy trivselsfaktor i møtet.

Søndag holdes andakten av Karl-Axel Mentzoni.


PINSEFEST MED ÅLESKJÆR OG ARGENTINSK APOSTEL

Åge Åleskjær

I pinsen får Filadelfia besøk av den kjente og kjære predikanten, Åge Åleskjær. Mange har sett frem til undervisningen han skal ha tre kvelder i pinsehelgen i Filadelfia. Åge Åleskjærs forkynnelse er alltid frigjørende, inspirerende og livsforvandlende.

Apostel Gabriel Gorjon

2.pinsedags formiddag er det spennende besøk når apostel Gabriel Gorjon kommer fra Argentina. Han er på en rundreise i Norge og blir tolket av misjonær Roar Eriksen. 1.pinsedag formiddag taler menighetens egen pastor Karl-Axel Mentzoni.

Lovsangen ledes av Good News, FilaUng og Anette Augdahl.


Vekkelseskvelder med Jens Garnfeldt mandag og tirsdag 29. og 30.mai kl 1900

Jens Garnfeldt er tilbake til Filadelfia. I mars måned opplevde vi fire spennende kvelder med sterkt nærvær av Den Hellige Ånd. Mennesker reiser langveis fra for å oppleve Jens Garnfeldts møter. I mars hadde vi besøk av noen som kjørte 60 mil hver vei for å oppleve Gudsnærværet. Da er det snakk om hunger etter hva Den Hellige Ånd har på menyen!

Jens Garnfeldt

Jens Garnfeldt

Siden han besøkte Filadelfia under nyttårskonferansen, har Jens Garnfeldt vært på en rundreise til Latin-Amerika. Overalt der han drar frem, vitner mennesker om hva Den Hellige Ånd gjør i menneskers liv. Kom med forventning til Herren! To spennende kvelder ligger foran oss der Den Hellige Ånd kommer til å tale sterkt.

Jens Garnfeldt er tilbake med nye vekkelseskvelder 18. og 19.september.


Resurrection Festival fra Skjærtorsdag til 2.påskedag

Kudzi Mawire

Påskefestivalen starter skjærtorsdags kveld. Hovedtaler i år er Kudzi Mawire som kommer til oss fra Sør-Afrika. Pastor Kudzi sammen med sin kone Margrate var pastorpar for den internasjonale delen av Betel, Trondheim da Else-Marie og Karl-Axel Mentzoni var pastorpar der.

Pastor Kudzi Mawire har besøkt Filadelfia ved et par anledninger. Hans forkynnelse og undervisning er høyt verdsatt. Vi gleder oss til å høre ham dele Guds Ord på rett måte. Hans tema gjennom alle kveldsmøtene vil være: Oppstandelseskraften – hvordan rett dele sannhetens Ord.

I møtene deltar Resurrection team med lovsang og tilbedelse under ledelse av Sunniva Christiansen og Anette Augdahl.

Søndag formiddag taler pastor Karl-Axel Mentzoni i oppstandelsesgudstjenesten.

PS! Kudzi Mawire har lovt å komme tilbake til Filadelfia til PINSEFEST18! Vi gleder oss allerede!