Nyttårskonferansen 1.-7.januar 2018

Første uka i januar arrangeres nyttårskonferansen i Filadelfia. I flere år har vi innledet året med nyttårskonferanse med bønn-og fasteuke. Tema for konferansen er: Se, alt er blitt nytt!

Kurt Bom Andersen

Vi får spennende besøk denne uka. Det hele starter med menighetens pastor Karl-Axel Mentzoni på 1.januar kveld. Tirsdag formiddag fortsetter det med pastor Kurt Bom Andersen fra Leeds, England. Han er pastor i menigheten “Father’s House”. Undervisningen tirsdag formiddag kommer til å handle om “Bibelsk forsørgelse”.

Tirsdag kveld fortsetter det med etterlengtet besøk av Carl Gustaf Severin.

Pastor Uduak Mme fra Overcomers Chapel i Trondheim underviser torsdag formiddag.

Stefan Salmonsson med sin kone Marie og ekteparet Lena og Jens Garnfeldt kommer senere i uken. Vi gleder oss til en sterk uke.

Fra tirsdag 2.januar til lørdag 6.januar er det åpent for bønn fra 0600 – 2400 i Filadelfia.

Carl Gustaf Severin


Søndag 26.november: SAMMEN I FEST OG GLEDE

Det er menighetens egen Tom Jensen som forkynner på søndag formiddag. Lovsangen ledes av Anette Augdahl og SIFOG teamet. I tillegg til søndagsskole, er det nattverd i møtet. Etter møtet er det salg av middag i kafeen.

Tom Jensen

Anette Augdahl

Anette Augdahl


Helgen 17.-19.november er det TX Conference i Filadelfia

Fredag 17.november kjører Team Extreme sitt show kl 1900. Det er slik Team Extreme presenterer evangeliet overalt de kommer frem, enten det er på Stord eller i Ephraim.

Lørdag 18.november er det spennende seminar mellom kl 11 og 15. I kveldsmøtet lørdag og gudstjenesten søndag taler Team Extremes “papa” Buck Hudson over årets tema: KINGDOM FAMILY VALUES. I begge møtene deltar Anette Augdahl med lovsang.

Buck Hudson

Søndag kveld blir det spennende besøk av gründer Jan Hanvold. Han er hjertelig velkommen, og vi gleder oss til å høre han forkynne Guds Ord.

Anette Augdahl

Anette Augdahl

 

 


Tirsdag kl 1900: Reformasjonsmarkering!

31.oktober er det 500 år siden Martin Luther festet de 95 tesene på kirkedøra i Wittenberg.

Asbjørn Simonnes

I Filadelfia markerer vi dette. Daglig leder i OASE Norge, Asbjørn Simonnes taler om “solaene“. SOLA SCRIPTURA, SOLA GRATIE og SOLA FIDE. Kan hende at han også kommer inn på SOLO CHRISTO og SOLI DEO GLORIA.

Etter hans innlegg kommer vi til å få høre Åge Åleskjær tale om

Åge Åleskjær

nødvendigheten av reformasjonen og muligens behovet for en ny reformasjon.

Anette Augdahl synger i møtet. Møteleder er Karl-Axel Mentzoni


Rian og Richard Bogere taler i vekkelseskveldene mandag og tirsdag denne uka

Richard Bogere

Gled deg til å møte ekteparet Rian og Richard Bogere som deltar i vekkelseskveldene 28.og 29.august samt i KOM OG SE! onsdag 30.august kl 1200. De har en sterk tjeneste både i forkynnelse og betjening. Dr Bogere har doktorgrad i teologi og er rektor ved Kampala School of Theology. Samtidig er han assisterende pastor i Dominion Church i Kampala. Han er ettertraktet forkynner i gudstjenester, bibelskoler, teologiske seminarer samt pastor-og ledertrening. Hans kone Rian Bogere kan du bli bedre kjent med gjennom et videoklipp som du finner på denne siden https://vimeo.com/194931491

 


ISRAELSKVELD 27.august kl 1900

Dag Øyvind Juliussen

Endelig vil noen si, har vi en markering for Israel i Filadelfia. Dette skjer i forbindelse med at Dag Øyvind Juliussen fra Den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem besøker oss og taler Guds ord om Israel. I møtet deltar Anette Augdahl. Pastor Karl-Axel Mentzoni er møteleder.

Israels flagg vaier friskt i vinden


Christopher Mentzoni taler søndag 6.august kl 1100

Christopher Mentzoni

Søndag formiddag 6.august taler Christopher Mentzoni. Etter det vi erfarer kommer han til å bruke teksten fra 1.Mosebok 26 om brønnene som var ødelagt og ble åpnet opp igjen.

Lovsangen ledes av Anette Augdahl i det som blir en gudstjeneste med sterkt gudsnærvær.

Det er ikke søndagsskoletilbud i skoleferien.

Anette Augdahl

Anette Augdahl


Gunnar Østrem taler søndag 2.juli kl 1100!

I den første gudstjenesten i juli taler Filadelfias egen sønn, Gunnar Østrem. Han har sammen med sin kone Hanne vært forstanderfolk i en lang rekke av pinsebevegelsens menigheter på Østlandet, også sin egen barndomsmenighet der hans far var også var med i lederskapet.

Gunnar Østrem

Men det er ikke bare i Norge Gunnar Østrem har forkynt evangeliet. Også Afrika har fått smake hans friske og forvandlende budskap og evangeliets kraft.

På søndag synger Arvid Nymoen som også har betjent flere av pinsebevegelsens menigheter som forstander og pastor. Han er for mange kjent som en fantastisk formidler av vekkelses-og fornyelsessanger som skaper tro i det hjerte som tar imot budskapet.

Arvid Nymoen

 

Det blir en feiende flott gudstjeneste søndag 2.juli kl 1100!


PINSEFEST MED ÅLESKJÆR OG ARGENTINSK APOSTEL

Åge Åleskjær

I pinsen får Filadelfia besøk av den kjente og kjære predikanten, Åge Åleskjær. Mange har sett frem til undervisningen han skal ha tre kvelder i pinsehelgen i Filadelfia. Åge Åleskjærs forkynnelse er alltid frigjørende, inspirerende og livsforvandlende.

Apostel Gabriel Gorjon

2.pinsedags formiddag er det spennende besøk når apostel Gabriel Gorjon kommer fra Argentina. Han er på en rundreise i Norge og blir tolket av misjonær Roar Eriksen. 1.pinsedag formiddag taler menighetens egen pastor Karl-Axel Mentzoni.

Lovsangen ledes av Good News, FilaUng og Anette Augdahl.


Vekkelseskvelder med Jens Garnfeldt mandag og tirsdag 29. og 30.mai kl 1900

Jens Garnfeldt er tilbake til Filadelfia. I mars måned opplevde vi fire spennende kvelder med sterkt nærvær av Den Hellige Ånd. Mennesker reiser langveis fra for å oppleve Jens Garnfeldts møter. I mars hadde vi besøk av noen som kjørte 60 mil hver vei for å oppleve Gudsnærværet. Da er det snakk om hunger etter hva Den Hellige Ånd har på menyen!

Jens Garnfeldt

Jens Garnfeldt

Siden han besøkte Filadelfia under nyttårskonferansen, har Jens Garnfeldt vært på en rundreise til Latin-Amerika. Overalt der han drar frem, vitner mennesker om hva Den Hellige Ånd gjør i menneskers liv. Kom med forventning til Herren! To spennende kvelder ligger foran oss der Den Hellige Ånd kommer til å tale sterkt.

Jens Garnfeldt er tilbake med nye vekkelseskvelder 18. og 19.september.