Gudstjenestene og møtene er innstilt til og med 7.mai

Vi følger myndighetenes oppfordring om en nasjonal dugnad i kamp mot COVID-19..Dette fører til at vi ikke har møter eller samlinger i Filadelfia til og med torsdag 7.mai.

Vi forstår at mange kan oppleve situasjonen vi står oppe i som skremmende og fryktsom. Myndighetene og helsevesenet trenger all støtte og oppbacking i tøffe tider som vi ikke har sett maken til i vår levetid.

Vi har ikke sluttet å tro på en allmektig Gud og tror på budskapet som forkynnes til oss i Salme 91. Derfor vender vi våre hjerter til Gud i bønn og oppfordrer også de som ønsker og kan gjøre det, å gå i faste for nasjonen slik at pandemien blir brutt. Om du ønsker forbønn, kan du sende dette på e-post til pastor@filadelfia-fredrikstad.no

Søndager kl 1100 kommer vi til å lage gudstjenester via facebook og youtube. Følg oss gjerne da.

Gudstjeneste på You Tube