Smågrupper


Ledere for Smågrupper

I Filadelfia har vi «smågrupper» som regelmessig samles i hjemmene. Der har vi det hyggelig, spiser litt, snakker om viktige temaer, ber og leser i Bibelen sammen. Har du lyst til å være med i en slik gruppe? Ta kontakt med Jonny Kobbevik, eller en av de andre gruppelederne her.

Jonny Kobbevik

Jonny Kobbevik
482 15 892
j-kobbev@online.no

Egil Johansen

Egil Johansen
915 69 093

Bjørge Juul Hansen

Bjørge Juul Hansen
938 07 627

Hanne Christiansen

Hanne Christiansen
996 36 222

Harriet Larsen

Harriet Larsen
419 02 421