Ella Onakoya på vekkelseskveld onsdag 15.mars kl 1900

Ella Onakoya er et nytt bekjentskap for Filadelfia. Hun er grunnlegger av tjenesten “Harvest of the Nations.“

Ella Onakoya

Ella Onakoya

Hun har fulltids tjeneste og er også forfatter. Som evangelist og profetisk vekkelsesforkynner, betjener hun menigheter i Storbritannia, og mange nasjoner i Europa, Afrika, Amerika og Asia. Mange har opplevd frelse, helbredelse og gjennombrudd i egen tjeneste når hun har betjent dem. Hennes visjon er å se Jesu mandat oppfylt i hvert eneste menneskes liv som hun betjener.