Søndag kl 1100 taler Pastor Karl-Axel

I gudstjenesten fortsetter Pastor Karl-Axel å tale fra Efeserbrevets første kapitel. I forrige gudstjeneste delte han hva vi har i Kristus Jesus. På søndag vil han fortsette med den lovprisningen Paulus gir uttrykk for, Bibelen er et uuttømmelig skattkammer. Du blir aldri ferdig med den. Det er alltid noe nytt å hente fra Skriftens gjemmer.

Lovsangen ledes av menighetens lovsangsleder Anette Augdahl. Det er FilaKidz og åpen kafé.

Anette Augdahl

Anette Augdahl

Pastor Karl-Axel