Menighetens outreach


Filadelfia Fredrikstad har alltid vært en sterk misjonsmenighet. Det skal den også fortsatt være. Derfor vil du på denne siden få del i menighetens og enkeltmedlemmers misjonsreiser.

Mer info kommer snart