Søndag 19.juli kl 1100

I gudstjenesten søndag 19.juli kl 1100 taler Pastor Karl-Axel Mentzoni. Det er Odd Arne Linstad som leder lovsangen. Og det blir nattverd. Som vanlig er det også sommerversjon av FilaKidz. Du kan melde deg på til gudstjenesten her.

Under gudstjenesten får du sitteplass med riktig avstand til andre enn din egen familie. Vi følger smittevernreglene som er utarbeidet av Norges Kristne Råd når det gjelder gudstjenester. Disse smittereglene er godkjent av myndighetene.

Hjertelig velkommen til Guds nærvær!

Pastor Karl-Axel